okiem czasu

Piotr Nowak

Wielkopolska DOC 2023

Wielkopolska DOC to konkurs wyrastający z połączenia dwóch konkursów, organizowanych wcześniej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Moja Wielkopolska i Wielkopolska Press Photo. Punktem wyjścia do stworzenia nowej formuły jest potrzeba otwarcia się na współczesną rzeczywistość w obrębie ewoluującego medium fotografii, w którym przenikające się różne style i sposoby obrazowania tworzą aktualny krajobraz postrzegania i czytania fotografii. Ideą konkursu jest połączenie fotografii reportażowej, dokumentalnej i tej wykraczającej poza sztywne kategorie, w celu uważnej obserwacji zjawisk, wydarzeń i procesów z obszaru Wielkopolski. WIELKOPOLSKA DOC pełnić będzie rolę archiwum lokalnie zachodzących wokół nas zmian – w regionie, miejscowości, wsi, dzielnicy, społeczności. Poprzez wystawy, publikacje i serwisy wirtualne będzie także platformą do popularyzacji fotografii dokumentalnej i reportażowej, jak również twórczości wielkopolskich fotografów i fotografek. - Taką informację możemy przeczytać na stronie organizatora.


Z pleneru Nowa Wieś - Stare miasto

Po kilku latach przerwy Marlena Grewling zaprosiła nas znowu. Nas, czyli wszystkie stare twarze, które brały udział w poprzednich plenerach. Znowu, znaczy dla mnie nareszcie! Nie zabrakło też zupełnie nowych twarzy.

Fot. Jacek Trenerowski

Poznań, 2023

Dzień dobry!

Września, 11.05.2023

Września, 2011

Przed wigilią